विश्व मत्स्य दिवश -2021
एकीकृत हास तथा माछा पालन
हत्चरि निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम
जिउदो माछा पसल निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम
अफ्रिकन स्वाइन फिबर सम्बन्धि जानकारी
कुखुरा फार्म
मिट मार्ट
कुखुरा वितरण कार्यक्रम
अनुदान प्रदान गरिएको
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेश
World Dairy Day
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेश