Total Notice: 18
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 2079-01-21 Closed !!!
प्रस्ताव आह्वानको पुन सूचना जारी गरिएको सम्बन्धमा 2079-01-15 Closed !!!
वोलपत्र रद्ब गरिएको सूचना 2079-01-06 Closed !!!
वोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना 2078-12-07 Closed !!!
गौशालामा आयमुलक कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत अनुदानग्राहीको विवरण 2078-11-29 Closed !!!
स्वीकृत अनुदानग्राहीको विवरण सूचना 2078-11-18 Closed !!!
प्रयोगशाला उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र सम्बन्धि सूचना 2078-11-16 Closed !!!
विशेषज्ञ विज्ञ सल्लाहकार सेवा करार छनौट सम्बन्धि सूचना 2078-11-08 Closed !!!
अन्तरवार्ताका लागि सूचना 2078-11-02 Continuous
हार्दिक बधाई तथा आभार 2078-10-03 Closed !!!