पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेश

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेश

बिश्व दुग्ध दिवस २०१९

बिश्व रेबिज दिवस 2023

बिश्व पशुपन्छी दिवस 2023 को अवसरमा बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं ९ मा रहेको अनाथ आश्रम गौशालामा नगर प्रमुखको उपस्थितिमा साइलेज तथा किटवक्स हस्तान्तरण कार्यक्रम

विभिन्न सचेतनामुलक सामाग्री

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेशको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ 

सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
ट्याग सहितको माउ माछा वितरण सम्बन्धी सूचना 2081-02-01 Closed !!!
धानको उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान सम्बन्धी सूचना 2080-12-09 Closed !!!
गौशाला निर्माण तथा संचालनमा सहयोग कार्यक्रममा संझौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना 2080-12-01 Closed !!!
रोष्टरमा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-11-23 Closed !!!
गौशाला निर्माण तथा सञ्चालनमा सहयोग कार्यक्रममा प्रस्तावना आव्हानको सूचना 2080-09-06 Closed !!!

प्रकाशनहरु

कृषक सम्मान कार्यक्रम मापदण्ड-2080
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यान्वयन कार्यविधि -2080
व्यावसायिक गाईभैँसी फार्मले अवलम्बन गर्न पर्ने पशु कल्याण सम्बन्धी मापदण्ड २०८०
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०७५
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०७५
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०७५
दाना पदार्थ ऐन २०७५.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2079
अफ्रिकन स्वाइन फिवर सम्वन्धी
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०८०
अफ्रिकन स्वाइन फिबर सम्बन्धि सूचना
वार्षिक पुस्तिका २०7६-७७
व्यावसायिक गाईभैँसी फार्मले अवलम्बन गर्न पर्ने पशु कल्याण सम्बन्धी मापदण्ड २०८०
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थकि प्रशासन ननयम २0(१) बमोन्जमको फाराम
कृषक सम्मान कार्यक्रम मापदण्ड-2080
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यान्वयन कार्यविधि -2080
प्रस्ताबना सँग सम्बन्धी अनुसूचीहरु
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, 2080